_ 01

Optické siete

Technológiu optických vlákien charakterizuje využitie svetla na prenos dát po sklenených alebo plastových vláknach. Vďaka optickej sieti možno prenášať väčšie množstvo dát kvôli väčšej šírke pásma. Signál putujúci po optických vláknach je menej náchylný na rušenie, nakoľko vlákna sú oveľa tenšie a ľahšie než klasické drôty.

Venujeme sa aj výstavbe nadzemných FTTHx optických sietí. Disponujeme všetkými potrebnými zákonnými vyhlaškami pre prácu na podperných energetických bodoch.

V rámci výstavby optických zemných sietí dochádza k zásahom do pozemných komunikácií a pozemkov, preto je dôležité mať na svojej strane zodpovedného partnera s rokmi skúseností, s tímom zodpovedných a edukovaných ľudí a s prostriedkami, ktoré umožnia tomuto procesu rýchlosť, presnosť a precíznosť. To všetko a ešte viac Vám ponúka firma Slovtel.

Zabezpečíme Vám:

 • komplexnú a kompletnú výstavbu a inštaláciu optických sietí
 • projekčná činnosť
 • inžinierska činnosť
 • dodávky materiálov
 • zemné práce súvisiace s pokládkou všetkých inžinierskych sieti
 • úpravy povrchov do pôvodného stavu
 • geodetické práce
 • vytyčovanie inžinierskych sieti
 • zafukovanie optických sieti
 • meranie certifikovanými meracími prístrojmi
 • servis optických káblov 24/7
_ 02

Metalické siete

Profesionálne sa staráme o vaše metalické siete pre nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné symetrické káble, rovnako ako aj pre koaxiálne káble. Sme schopní ponúknuť všetko od návrhu až po novú výstavbu.

Metalická kabeláž

Tienený dátový rozvod by mal byť samozrejmosťou v miestach, kde sa nachádza citlivá meracia a monitorovacia technika (nemocnice, laboratóriá, a pod.)

_ 03

Bezdrôtové siete

Bezdrôtové siete sú siete, ktoré používajú na pripojenie zariadení rádiové vlny. V niektorých prípadoch slúžia ako náhrada káblových vedení, kým v iných prípadoch sa používajú na zabezpečenie prístupu k podnikovým dátam zo vzdialených lokalít.

Zabezpečíme Vám:

 • Inštalácia mikrovlnných spojov
 • Rekonfigurácia a modernizácia prenosových sietí
 • Projekčná a inžinierska činnosť
 • Stavebné a elektromontážne práce
 • Výroba a montáž oceľových konštrukcií
_ 04

Sieťové technológie

Sieťové technológie predstavujú dohodnutý súbor štandardných protokolov a softvéru a hardvéru, ktorý ich implementuje (napr. sieťové adaptéry, ovládače, káble a konektory) postačujúce na zostavenie počítačovej siete. 


Akákoľvek inštitúcia nedokáže pracovať bez tejto sieťovej technológie. Firma Slovtel a.s. ponúka kompletné riešenie a následnú starostlivosť, údržbu a riešenie prípadných problémov spojených s bezproblémovým fungovaním

_ 05

Projekčná činnosť

Zabezpečenie kompletnej projektovej a legislatívnej činnosti súvisiacej s výstavbou optických sietí

Realizácia inžinierskej činnosti, vybavovanie príslušných povolení a súhlasov

Vypracovanie stavebných projektov vo všetkých stupňoch (ODS, DÚR, DSV, apod.)

Vypracovanie schématických plánov optických sietí

Vypracovanie zoznamov parciel dotknutých výstavbou, spracovanie podkladov pre databázu dostupnosti služieb, spracovanie mapových a geodetických podkladov

Kresba technických výkresov v programoch AutoCAD / MicroStation (2D/3D)

Veľkoplošná tlač projektových dokumentácii

_ 06

Pokládka HDPE rúr

Venujeme sa modernej bezvýkopovej metóde HDPE potrubí, ktorou je možné výrazne znížiť finančné náklady, zrýchliť výstavbu a minimalizovať jej dopady na okolité prostredie. Táto metóda je vhodná pre všetky projekty vo voľnom teréne – zemina až do triedy 5.

_ 07

Servis

Zabezpečujeme profesionálny servis všetkých druhov telekomunikačných sietí.

Náš tím skúsených pracovníkov je vám k dispozícií non-stop.